Topbillede Syvstjerneklubben

Ind- og udmeldelser

Ind- og udmeldelser:

Alle overgange sker 1. maj.

Bemærk at 6. klasserne udmeldes pr.1. maj.

Ved overgangen fra Lillestjernen og Syvstjerneklubben i 2. klasse sker der ingen formel ind- eller udmeldelse.

Ved overgangen fra 3. kl. afdeling til fritidsklubben sker indmeldelsen automatisk. Kun hvis man ikke ønsker sit barn i fritidsklub, skal man aktivt foretage en udmeldelse, som går via pladsanvisningen. Udmeldelse sker altid til d. 1. i måneden med en måneds varsel.

Ved overgangen ml. 3. klasse og fritidsklub skal der udfyldes et nyt stamkort. Generelt opfordres forældrene til altid at sørge for at deres barns stamkort er opdateret og ajour samt om muligt informere os om væsentlige ændringer i barnets liv.


Sidst opdateret 16. november 2015

» Kontakt

Syvstjerneklubben

Skovløbervangen 1N
3500  Værløse

Telefon:
Syvstjerneklubben: 7235 7960

Kontor:

Katia 7216 4612

Anne Marie 7235 7962

 


lillestjernen.iportalen.dk

Åbningstider:

Skoledage

Fra skoletids ophør til 17.30. Fredag dog til17.00

Skoleferier

9.00-17.00

I skoleferierne kan 3. klassebørn benytte morgenåbning i Lillestjernen fra 7.00 til 9.00

Kl. 9.00 sendes børnene til Syvstjerneklubben   

 Lukkedage i ferieåret 2019/20

 

Fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Onsdag d. 11. september 2019. Ekstraordinær lukkedag med nødpasning for 0.-3. klasse

Fredag den 27. december 2019

Mandag den 30. december 2018

Tirsdag den 31. december 2019

Tirsdag den 7. april 2020 (dagene op til påske)

Onsdag den 8. april 2020 (dagene op til påske)

 

Bortset fra Grundlovsdag og juleaften, tilbydes der alternativ pasning for FFO1 børn i en af kommunens FFO'er, hvis der viser sig et behov. Information om sted og tilmelding bliver sendt ud via Iportal samt forældreintra.

I løbet af året kan der blive fastlagt lokale lukkedage, eller dage hvor vi lukker lidt tidligere pga. kursus. Dette vil blive meldt ud i god tid
på Iportal samt forældrintra og i nyhedsbreve.